O družině

Činnost ŠD vychází ze vzdělávacího programu, který respektuje potřeby dětí a je v souladu se školním vzdělávacím programem. Náplní činnosti jsou klidové činnosti po obědě (četba, společenské hry, poslech), dále pak zájmové činnosti – rukodělné činnosti, spontánní činnosti – libovolné hry dětí podle jejich schopností, dovedností a zájmů, pobyt venku, který je opět naplněný pohybovými aktivitami a hrami pro odreagování dětí.

  • Pestrá nabídka činností podle schopností, dovedností a zájmů dětí

  • Pobyt venku, v přírodě je samozřejmostí

  • Pro všechny žáky

  • Podnětné prostředí

  • Přímo v budově školy