ŠKOLNÍ JÍDELNA – ZAMĚSTNANCI

Vedoucí ŠJ: Radka Plecháčová
Kuchařka: Dagmar Kubenová             Iveta Rejdovjanová
Pomocná kuchařka: Miroslava Bedecsová