ŠKOLNÍ JÍDELNA – ZAMĚSTNANCI

Vedoucí ŠJ: Radka Plecháčová
Kuchařka: Dagmar Kubenová
Pomocná kuchařka: Miroslava Bedecsová