ŠKOLNÍ JÍDELNA – ZAMĚSTNANCI

Vedoucí ŠJ: Radka Plecháčová
Kuchařka: Dagmar Kubenová (zastupuje Iveta Rejdovjanová)
Pomocná kuchařka: Miroslava Bedecsová