O základní škole

Škola rodinného typu – nízký počet žáků ve věkově smíšených třídách. Podporujeme smysluplné učení v souvislostech díky tematické a projektové výuce v blocích, prožitkové učení v centrech aktivit a při výuce v přírodě. Využíváme moderních metod učení (genetická metoda čtení, matematika prof. Hejného, metody RWCT, Comenia Script). Pracujeme se soudobými technologiemi – interaktivní tabule, výukové programy na PC, tablety. Hodnocení – klasifikační stupně, hodnotící dopisy, sebehodnocení. Individuální přístup k žákům – úkoly „na míru“ každému podle jeho schopností a dovedností.

  • Program „Škola, poznání, rodina, tolerance“, který uplatňuje prvky činnostního a kooperativního učení

  • Pro každé dítě ročně 500 Kč na žákovské pomůcky (sešity výtvarné potřeby, pracovní sešity)

  • Pod jednou střechou je škola, družina, jídelna i tělocvična

  • Prostředí podnětné, moderně zařízené a téměř rodinné

  • Pobyt venku, v přírodě je samozřejmostí

  • Počty žáků ve třídách jsou nízké