Základní škola

Základní škola 2018-07-11T10:24:24+00:00

O základní škole

Škola se nachází v malebném prostředí Českého lesa v obci Halže, 6 km od Tachova. Jedná se o málotřídní školu, kde jsou žáci vzděláváni v méněpočetných třídách od 1. do 5. ročníku. Vzdělávací prostředí je velmi podnětné a dobře vybavené. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Škola, poznání, rodina, tolerance“, který uplatňuje prvky činnostního a kooperativního učení. Součástí školy je také jídelna a družina, vše pod jednou střechou.

  • Program „Škola, poznání, rodina, tolerance“, který uplatňuje prvky činnostního a kooperativního učení

  • Pro každé dítě ročně 500 Kč na žákovské pomůcky (sešity výtvarné potřeby, pracovní sešity)

  • Pod jednou střechou je škola, družina, jídelna i tělocvična

  • Prostředí podnětné, moderně zařízené a téměř rodinné

  • Pobyt venku, v přírodě je samozřejmostí

  • Počty žáků ve třídách jsou nízké