O mateřské škole

Výuka probíhá v MŠ podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Cestou, necestou poznáváme svět“. Školka je stavebně propojena se školou, což umožňuje pohodlné stravování ve školní jídelně a využívání tělocvičny pro potřeby školky. Ve vzdělávání je uplatňován program „Začít spolu“ a Hejného metoda v oblasti matematické pregramotnosti.

  • Program „Cestou, necestou poznáváme svět“

  • Program „Začít spolu“ a Hejného metoda v oblasti matematické pregramotnosti

  • Prostředí podnětné, moderně zařízené a téměř rodinné

  • Pobyt venku, v přírodě je samozřejmostí

  • Předškoláci mají možnost domácího vzdělávání