MATEŘSKÁ ŠKOLA – ZAMĚSTNANCI

Zástupkyně ředitelky: Bc. Daniela Packanová
Učitelky: Bc. Jitka Planetová                        Tereza Malá
Školnice:
Michaela Kučerová

Asistent/ka pedagoga:                                                     Šárka Kaizlerová