Předseda:

pan Kratochvíl,

Členové:

paní Wöhrlová, Svobodová, Novotná, Kočandrlová a Dokoupilová