Ve školní družině proběhl 14.7.2020 projektový den – Naše školní zahrada. Děti za asistence paní Mgr. Kateřiny Dvořákové určovaly keře, ochutnávaly plody, odhadovaly, jak je dlouhý klacek 130 cm. Poté keře vysadily na školní zahradě a vytvořily jmenovky keřů. Dozvěděly se spoustu informací a objevily nová zákoutí zahrady.                              Foto v galerii.