V ponděIí 27 . 11 . 2023 bude ZŠ i MŠ v provozu.
Provoz však bude vzledem k zapojení některých zaměstnanců do stávky mírně omezen.

V MŠ, s ohledem na počet dětí, na 1 třídu, která bude po celý den v oddělení Soviček (třída v přízemí).
V ZŠ bude vyučování ukončeno v 11.50 hodin.
ŠD bude v provozu beze změn.
Stravování bude zajištěno v plném rozsahu.

Rozumíme a sdílíme obavy a potřeby pedagogů i nepedagogů ohledně nedostatečného financování školství a nesouhlasíme se škrty, které mají ve školství nastat. Oprávněnost
stávky uznáváme, ale přesto jsme se rozhodli školu do celoplošné stávky nezapojit. Zároveň uznáváme právo našich spolupracovnic, které se rozhodnou ke stávce připojit.
Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte jako respektující přístup k právům zaměstnanců a zároveň respektující závazky školy vůči rodičům, dětem a žákům.

V Halži 22. 11. 2023

Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy