Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

Od 12. 4. 2021 umožňuje mimořádné opatření MZDR osobní přítomnost v MŠ  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětem zaměstnanců vybraných profesí.

Vybrané profese

 • Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
 • o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • o zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • o příslušníci ozbrojených sil,
 • o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • o zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna testováním 2x týdně Ag testy vytíráním z nosu. Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

 

Prosíme, nahlaste obratem (nejpozději do 09. 04. 8:00) na email skolka@zsmahalze.cz , zda vaše dítě bude či nebude docházet do MŠ.

Bližší informace k organizaci a testování dětí budou zveřejněny na webu školy popř. zaslány emailem zákonnému zástupci.