NÁZEV PROJEKTU: ŠABLONY IV REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007614 je spolufinancován Evropskou unií.

– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

PDF ZDE