VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

 

Dne 9. a 10. 5. vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Halže  v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. – Školský zákon, § 24, odst. 2 ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem z vážných technických a  provozních důvodů ředitelské volno pro žáky ZŠ.

V případě potřeby umístění dítěte do ŠD oznamte toto vychovatelce ŠD.

Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy