Policie ČR vede trestní řízení ve věci šíření internetových výhružek obsahujících hrozbu útoky na různé objekty s cílem vyvolat paniku a donutit státní orgány k plnění stanovených požadavků. Hrozba útoky se postupně mění z obchodních center přes dopravu až k útokům na školská zařízení, čímž se snaží zvýšit závažnost hrozby. Mezi hrozby patří umístění nástražného výbušného systému, použití střelby, založení požáru a podobně.  Do současné doby nebyly hrozby realizovány a policie nezaznamenala ani přípravu nebo jiné skutečnosti, které by svědčily o pachatelově úmyslu své hrozby realizovat.

Tyto výhrůžky neznámého pachatele, které nejsou konkretizovány ve vztahu k místu či času, tedy v minulosti ani v současné době nejsou žádné výhrůžky konkretizovány k Plzeňskému kraji. Škole bylo ze strany  Policie ČR sděleno preventivní a informační opatření. Na jeho základě jsme byli vyzváni k větší obezřetnosti ve vztahu ke zjištěným podezřelým situacím v bezprostředním okolí školských zařízení (výskyt osob s podezřelým chováním,  veškeré nestandartní události, výskyt podezřelých zavazadel, předmětů atd.).