Školní družina se zapojila do mezinárodního programu LES VE ŠKOLE. Každé pondělí chodíme do okolních lesů. Prozkoumáváme život v lese a život na loukách,něco nového se dozvíme, hrajeme si a užíváme naší krásné přírody. Děti si vedou lesní deníčky, kam si zapisují zajímavosti,zážitky a pocity z lesa. Moc si to užíváme!:) někdy podle toho vypadáme!:)