V neděli 20. října si děti, rodiče i zaměstnanci školy udělali společný výlet, který navázal na školní tematickou výuku Na cestách. První část dne patřila procházce po středověké Zlaté cestě, na které nás doprovázel pan Ing. Roman Soukup ze spolku Terra Tachovia. Poté jsme zavítali do historického parku v Bärnau, kde právě probíhal tematický den Ryba a akce Podzimní slavnost. Zde jsme nahlédli pod pokličku nelehkého života ve středověku. Počasí nám přálo. Děti byly spokojené. A tak to má být. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. Fotografie najdete v naší galerii.

P. Dokoupilová