Milí rodiče,

naše školka zahajuje distanční výuku pro předškoláky z důvodu uzavření školy KHS Tachov.

Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace – momentálně z důvodu výskytu Covid 19 v naší školce.

Naleznete zde úkoly pro předškoláky a dále i několik tipů, jak u předškolních dětí rozvíjet jednotlivé oblasti (řeč, sluch, jemnou motoriku atd.) Vše je voleno s ohledem na oblasti rozvoje dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Z pracovních listů splňte minimálně tři a z nabídky aktivit si vyberte alespoň jednu z každé oblasti.

PRACOVNÍ LIST 1

PRACOVNÍ LIST 2

PRACOVNÍ LIST 3

PRACOVNÍ LIST 4

AKTIVITY

Vypracované úkoly dětem schraňujte a po návratu k běžné docházce do MŠ přineste. Práce budou dětem založeny do jejich portfolií. Zadané úkoly mohou samozřejmě plnit i mladší děti ve chvílích, kdy jim pobyt doma bude už dlouhý.

Pokud některý z rodičů nemá možnost tisku, nahlaste tuto skutečnost co nejdříve na email skolka@zsmshalze.cz. Budete informováni zpět o možnosti vyzvedávání si vytisknutých materiálů v MŠ.

Ostatní výsledky práce předškoláků (např. fotografie …), pokud nemáte možnost vlastního vyhotovení, je také možno zasílat na výše uvedený email.

Děkujeme za Vaše pochopení v této nepříjemné chvíli.

Přejme si pevné zdraví a brzký návrat nás všech do školky.

Kolektiv MŠ Halže