Vážení rodiče,

navazuji na informaci z 27. října 2021 a děkuji Vám za Vaši rychlou reakci.

Děláme vše pro to, abychom zajistili od 1. 11. 2021 provoz na jednu třídu od 6.30 do 16.30. Mimořádně kritická situace v personálním zajištění provozu MŠ mě vede k prosbě vůči Vám.

Počet nahlášených dětí na příští týden je vyšší než kapacita jedné třídy. Potřebovali bychom tento počet ještě snížit z důvodu zajištění bezpečného provozu pro děti v MŠ.

Prosím Vás tedy, abyste zvážili všechny faktory a rozhodli o nutnosti účasti dítěte v mateřské škole. Toto snížení počtu bude po dobu nezbytně nutnou a jakmile pomine potřeba provozu na jednu třídu, budu Vás okamžitě informovat.

Samozřejmě pokud jste ve složité situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vás MŠ fungovat.

Děkujeme Vám za pochopení a zvážení možnosti pomoci nám při zmenšení dětského kolektivu v MŠ.

S přáním krásného dne a pevného zdraví

 

Mgr. H. Fukalová, ŘŠ