Vzhledem k výskytu pozitivně testované osoby na COVID – 19 v kolektivu ZŠ považuji za důležité Vás o této skutečnosti informovat. Zároveň Vás chci informovat o tom, že díky dodržování režimových opatření a na základě dnešního vyjádření KHS je škola v provozu bez omezení. O celé situaci je rovněž informován zřizovatel.

  1. 11. 2021                                                                                                                                                                  Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy