Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat o zhoršení situace v naší ZŠ. Značně se zvýšila nemocnost mezi dětmi a personálem. Z toho důvodu prosím zvažte zdravotní stav svých dětí a to, zda je pošlete zítra do školy. My čekáme na vyjádření hygieny a podle něj budeme dále postupovat. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Zítra vyučování ve všech ročnících končí v 11.50 hodin.

  1. 11. 2021                                                                                                                                                               Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy