Z vážných provozních důvodů a v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) a po projednání se zřizovatelem vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Halže, příspěvkové organizace pro žáky ZŠ 3 dny ředitelského volna ve dnech 16., 18. a 19. 11. 2021, zároveň v tyto dny bude zajištěn provoz ŠD pro děti, které nebudou v karanténě, v době od 8.00 do 14.00 hodin.

 

  1. 11. 2021                                                                                                                                                       Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy