Vážení rodiče,

z provozních důvodů (pracovní neschopnost pedagogických pracovnic) jsme opět nuceni omezit provoz na jednu třídu. Obracím se proto na Vás s prosbou, abyste zvážili všechny faktory a rozhodli o nutnosti účasti dítěte v mateřské škole. Toto snížení počtu bude po dobu nezbytně nutnou a jakmile pomine potřeba provozu na jednu třídu, budete okamžitě informováni.

Samozřejmě pokud jste ve složité situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vás MŠ v provozu.

Děkujeme Vám za pochopení a zvážení možnosti pomoci nám při zmenšení dětského kolektivu v MŠ.

 

  1. 12. 2021                                                                                                                                                          Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy