Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Halže, příspěvkové organizace v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem rozhodla o přerušení provozu MŠ ve dnech 20. – 22. 12. 2021 z důvodu karantény zaměstnanců. Rodiče v tomto případě mohou uplatnit nárok na ošetřovné, tiskopis potvrdí ředitelka školy v pondělí 20. 12. 2021 v době od 10.00 do 14.00 hodin. Tiskopis na uplatnění nároku si mohou rodiče stáhnout ZDE nebo jim bude vydán ve škole.

Povinné předškolní vzdělávání bude zajištěno distanční formou.

 

Mgr. Hana Fukalová