Vážení rodiče,

v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí.

Nově se budou testovat i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Ve dnech testování by bylo dobré počítat s časovou rezervou 15 – 20 minut při příchodu  do školy, abychom mohli s vyučováním začínat v 8.00 hodin

Děkui za pochopení

Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy