Upozorňujeme na změnu provozních hodin pokladny od 1. 9. 2023.

Pokladna pro hotovostní platby obědů a školného bude v provozu v pondělí od 10.00 do 16.00 hodin v budově školní kuchyně u paní vedoucí ŠJ R. Plecháčové.

Prosíme o dodržování provozní doby a zároveň připomínáme možnost bezhotovostní úhrady formou inkasa.