Zahájení školního roku 2023/2024 proběhne v pondělí 4. září 2023 před budovou školy v 8.00, kdy žáky i rodiče přivítá ředitelka školy a zástupce zřizovatele.

Následně žáci odejdou do tříd se svými třídními učitelkami, kde budou seznámeni s organizací prvního školního týdne.

Do třídy půjdou s prvňáčky rovněž rodiče.

Vyučování skončí v 9.00, poté budou žáci odcházet domů v doprovodu rodičů nebo přejdou do školní družiny. Žáci, kteří nenavštěvují ŠD a budou odcházet ze školy domů sami, přinesou toto písemně a podepsané od rodičů.

Organizaci školního roku najdete ZDE