Do e-mailů poskytnutých rodiči byly žákům zaslány informace k domácím úkolům včetně zadání úkolů.

H. Fukalová