Na základě Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR, který je k přečtení ZDE, žádáme rodiče o zvážení možnosti vybavit děti do školy chirurgickou rouškou či respirátorem.