Projekt vyhlášený MŠMT je zaměřený na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. MŠMT poskytuje dotaci na náklady na dopravu.