Jak oslavit první jarní den? Učit se venku!

Teploměr po ránu ukazoval pod nulou, ale sluníčko se snažilo a druhou vyučovací hodinu nás vytáhlo ven. V hodině češtiny se žáci učili slovesa, šli je hledat do parku. Kdo by to řekl, že je park plný infinitivů 🙂

Fotografie jsou zde.

J.K.