5.6. návštěva ZUŠ v Tachově (páťáci zároveň navštíví školu, do které nastoupí od září a ostatní děti se vydají na vycházku do Světců)

6.6. se vybraní sportovci zúčastní atletických závodů ve Stříbře

15. 6. slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku ve škole od 14.00 hodin pro všechny žáky a rodiče

19.6. Olympijský běh T-mobile

24.6. sportovní dopoledne z kamarády z Bärnau

28.6. vydání vysvědčení, konec vyučování v 8.45 hodin

slavnostní vydání vysvědčení žákům 5. ročníku na OÚ od 8.30 hodin

slavnostní ocenění žáků na OÚ od 9.00 hodin

 

V týdnu od 24. 6. do 27. 6. konec vyučování v 11.50 hodin.

28. 6. provoz školní družiny do 12.00 hodin