5/12                 Mikulášská nadílka – děti v MŠ i ZŠ navštíví Mikuláš se svou družinou

balíčky pro děti hrazeny z příspěvků SRPDŠ

6/12                 Den otevřených dveří    s vánočními dílnami

16/12               Vánoce ve světě – společný program se studenty Gymnázia Tachov

20/12               vánoční dílny a posezení ve třídách

promítání pohádky s vánoční tematikou

konec vyučování v 11.50

  1. 12. – 5. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem.