Vážení rodiče,

na základě současné situace a v souvislosti s platnými opatřeními bychom Vás chtěli na základě doporučení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví informovat o organizaci začátku školního roku.

Zahájení proběhne ve středu 1. 9. 2021 v 8.00 hodin před školou. Po uvítání žáků do nového školního roku ředitelkou školy a panem starostou bude pro žáky připraveno divadelní představení Divadla z bedny na zahradě školy.

Během představení zároveň proběhne krátká informativní schůzka třídní učitelky s rodiči prvňáčků.

Po divadelním představení budou moci žáci odcházet domů. V případě, že půjdou sami, napište jim lísteček s informací, v kolik hodin mohou sami odejít. ŠD bude v provozu od 6.30 do 16.00 hodin. Také paní vychovatelce sdělte písemně kdy a jak (sami x s doprovodem) budou děti odcházet domů 1. září. Zápisový lístek s odchody pro další dny přinesou vyplněný ve čtvrtek 2.9. do družiny.

Díky tomu, že zahájení školního roku bude celé probíhat venku, přistoupíme k testování u všech žáků 2. 9. a následně pak ještě 6. a 9. 9. antigenními testy ve třídách vždy v 7.45.

V souvislosti s testováním Vás žádáme o vyjádření v případě nesouhlasu do 1. 9. 2021.

Testovat se nemusí děti očkované, do 180 dní po prvním pozitivním testu na Covid, s testem z odborného testovacího místa. Tyto skutečnosti je potřebné doložit TU nebo ředitelce školy. Pokud s testováním rodiče dítěte nesouhlasí, dítě se bude účastnit výuky s ochranou dýchacích cest.

Vzhledem k počtu žáků a organizaci naší školy považujeme kolektiv žáků ZŠ za homogenní z hlediska platných doporučení. Testované, očkované nebo děti po prodělání Covid do 180 dnů se mohou ve škole pohybovat bez ochrany dýchacích cest, účastnit se plně tělesné výchovy včetně plaveckého výcviku a zpěvu.

V Halži 26. 8. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Hana Fukalová