Ve druhém a třetím týdnu jsme se s prvňáky a druháky věnovali tématu Jsme školáci a kamarádi. Prozkoumali jsme například naši školu i její okolí, poznávali dopravní značky, spolupracovali v centrech aktivit, hráli divadlo, hledali kouzelná slovíčka, kreslili své portréty, vytvářeli knihu o kamarádech a také jsme školu stavěli z krychlí nebo jezdili autobusem. Postupně si také vzájemně představujeme své zážitkové deníčky. Podívejte se ve fotogalerii, jak se nám daří.

P.Dokoupilová