Individuální vzdělávání

Naše škola nabízí zastřešení individuálního vzdělávání vašeho dítěte. Nabízíme vám pomoc a podporu při formálním podání žádosti. Přesné podmínky a termíny přezkoušení vašeho dítěte stanovíme společně po vzájemné dohodě. V průběhu školního roku jsme vám k dispozici pro individuální konzultace. Vy i vaše dítě jste zváni na všechny akce školy či školní družiny (výlety, soutěže, projektové dny, pobyty v přírodě).

 

Podmínky individuálního vzdělávání

Doložení níže uvedených dokumentů:

Vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny s datem dřívějším, než je na Žádosti o povolení individuálního vzdělávání.

Kopie maturitního vysvědčení vzdělavatele dítěte na 1. stupni.

Kopie rodného listu dítěte.

Řádně vyplněné tiskopisy:

  • Žádost o individuální vzdělávání – ZDE
  • Žádost o přestup žáka do základní školy – ZDE

 

Průběh individuálního vzdělávání

Prvotní schůzka s ředitelkou školy, případně s pedagogy (lze provést i online). Za proces vzdělávání je zodpovědný zákonný zástupce. Pro případné konzultace během školního roku vám je k dispozici příslušný pedagog.

Hodnocení

Přezkoušení probíhá formou portfolia (fotodokumentace, obrázky, výrobky, zápisky, …), které obsahuje výstupy ze všech vzdělávacích oblastí. Přezkoušení je třeba absolvovat nejméně jedenkrát za pololetí a to prezenčně. Na termínu se domluví ředitelka školy se zákonným zástupcem.