Vážení rodiče,

z důvodu vyhlášení nouzového stavu byla naše škola a školka, více než 2 měsíce, uzavřena. Bylo to pro Vás jistě náročné období. Přineslo nečekanou příležitost věnovat se dětem v maximální možné míře, ale také zvládat novou situaci se všemi jejími úskalími. Za pochopení přijatých opatření v této mimořádné situaci a také za spolupráci, zejména při distanční výuce v ZŠ, Vám děkujeme.

 

Vláda ČR již začala rozvolňovat mimořádná opatření i v oblasti školství a Obec Halže proto dala souhlas ředitelce školy obnovit provoz MŠ současně s otevřením ZŠ 25. 5. 2020.

 

Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů a celý provoz ZŠ i MŠ bude fungovat v mimořádném režimu. Určitě budeme i v tomto mimořádném režimu pečovat o Vaše děti a budeme zajišťovat provoz v naší ZŠ i MŠ. Předpokládáme vytvoření skupin dětí a žáků do počtu 15ti.

 

Jak je výše uvedeno, od 25. 5. 2020 se obnovuje provoz naší ZŠ a MŠ za povinného dodržení mimořádných hygienických podmínek. Mimo dodržování obecně platných nařízení osobní ochrany budou žáci a děti zařazeni do maximálně 15tičlenných skupin, zajištěno bude jejich standardní stravování v běžném rozsahu a kvalitě. Stejně tak budou zajištěny i podmínky pro provádění úklidu včetně dezinfekce prostředí.

 

Jako rodiče máte možnost, při zvážení všech faktorů, včetně rizikových, rozhodnout o účasti svého dítěte ve škole, respektive v mateřské škole. Za zřizovatele školy i vedení školy můžeme slíbit, že budou vytvořeny podmínky a organizační opatření, aby byla zajištěna odpovídající péče o bezpečnost a zdraví všech přítomných dětí a osob.

 

Pro přípravu organizace znovuotevření vyplňte, prosím, přiložený dotazník a vraťte jej škole zpět do 18. 5. 2020.

Vyplněný dotazník je možné zaslat mailem na zs.halze@seznam.cz nebo vhodit do schránky u školních vrátek.

 

S podrobnými podmínkami provozu ZŠ a MŠ Vás seznámíme prostřednictvím našich webových stránek.

 

Děkujeme Vám za pochopení

Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy

Dotazník pro rodiče MŠ naleznete ZDE

Dotazník pro rodiče ZŠ naleznete ZDE

Podmínky provozu MŠ naleznete ZDE

Podmínky provozu ZŠ naleznete ZDE

Dokument MŠMT pro MŠ naleznete ZDE

Dokument MŠMT pro ZŠ naleznete ZDE

Čestné prohlášení naleznete ZDE