Z vážných provozních důvodů a v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) a po projednání se zřizovatelem vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Halže, příspěvkové organizace pro žáky ZŠ 2 dny ředitelského volna ve dnech 8. a 9. 2. 2023, zároveň v tyto dny bude zajištěn provoz ŠD od 7.30 do 14.30 hodin.

Mgr. Hana Fukalová