Žáci 1. a 2.ročníku pracovali 1,5 měsíce na získávání informací o podzimu. Vyhledávali v encyklopediích, pracovali s naučnými texty, nacvičovali pohybové hry. Také zpracovali podzimní plody (jablka) upečením šátečků, po kterých se jenom zaprášilo. V matematice pracovali s příklady při výlovu rybníka. Děti pracovaly i ve smíšených centrech, kde starší děti pomáhaly mladším a učily se spolupráci. Domů si děti odnesly podzimní knihu vytvořenou z pracovních listů, medaili a diplom.

S.H.