26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ
a konzervatořích jako dny volna.

Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.