Pokud nám počasí přeje, snažíme se také v zimním období co nejvíce sportovat na čerstvém vzduchu a v rámci procházek poznávat přírodu v blízkém okolí školy.  Protože se naše ŠD od ledna zapojila do projektu Sportuj ve škole 2019, budeme pravidelně každý pátek chodit do tělocvičny nebo na hřiště.

Děti během ledna vyráběly dárky do tomboly na ples SRPDŠ, připravovaly lucerny na bobříka odvahy nebo stolní hru na únorovou akci Nocování ve škole. Věnovali jsme se také významu jednotlivých částí obecního znaku. Znak jsme kreslili, skládali ze stavebnic, dostupných předmětů, vyšívali nebo malovali na látku.

V únoru jsme uspořádali karneval a družinový turnaj v pexesu.

P. D.