Dne 16. 11. 2021 byla provedena certifikovanou firmou dezinfekce širokospektrálním dezinfekčním přípravkem proti virům. Ošetřeny byly kompletně prostory MŠ, ZŠ a ŠJ. Věříme, že tím přispějeme k bezpečnému pobytu dětí, žáků i zaměstnanců ve škole a brzy se vrátíme k běžnému provozu.

H. Fukalová, ŘŠ