Základní škola a Mateřská škola Halže, příspěvková organizace

 

Základní škola a Mateřská škola Halže, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Halže příspěvková organizace ve školním roce 2019/2020.

 

Uchazeč     výsledky řízení

 

s nástupem od 1. 9. 2019

 

4/19           přijat(a)

5/19           přijat(a)

7/19           přijat(a)

8/19           přijat(a)

9/19           přijat(a)

10/19         přijat(a)

11/19         přijat(a)

12/19         přijat(a)

13/19         přijat(a)

14/19         přijat(a)

 

s nástupem od 1. 1. 2020

 

6/19           přijat(a)

 

Datum zveřejnění:      16. 5. 2019                  Mgr. Hana Fukalová

 

 

 

 

Byly dodrženy podmínky § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní.