Školská rada je tvořena zástupci zřizovatele, školy a rodičů.

Jejími členy jsou:

předseda školské rady pan Jiří Kratochvíl (zástupce zřizovatele)

členové paní Jitka Wöhrlová (zástupce zřizovatele)

paní Pavla Dokoupilová (zástupce školy)

paní Blanka Polanská (zástupce školy)

paní Michaela Cabovská (zástupce rodičů)

paní Jitka Planetová (zástupce rodičů)

Školská rada se vyjadřuje k ŠVP, schvaluje výroční zprávu, školní řád, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a projednává inspekční zprávy.

je zřizována na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon.