Vzhledem růstu cen potravin jsme nuceni od 1. 1. 2023 navýšit cenu za stravné tak, abychom byli schopni pokrýt náklady na potraviny a zajistit tak plnohodnotné stravování všech našich dětí a žáků v souladu s naplňováním zákonných norem.

Nové znění Vnitřního řádu najdete ZDE

Finanční normativ na nákup potravin je ZDE

Prosíme o provedení kontroly nastavení vašich příkazů k inkasu plateb za stravné.

Mgr. H. Fukalová