V průběhu dubna jsme si udělali dotazníkové šetření mezi rodiči, kterým jsme chtěli zjistit silné a slabé stránky naší školy. Zároveň jsme chtěli odpovědi respondentů využít pro rozšíření nabídky školy v následujícím školním roce. Už nyní můžeme sdělit, že na základě výsledků, a po dohodě se zřizovatelem, rozšíříme od nového školního roku provozní dobu školní družiny od 6.30 do 16.00 hodin. všem respondentům za vyplnění dotazníků děkujeme. Podrobné vyhodnocení dotazníků si můžete prohlédnout zde. Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3