Mezinárodní výukový program o lese. Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka kromě školních tříd odehrávala také v terénu. Přímý kontakt s přírodou je prokazatelně přínosný pro fyzické a psychické zdraví dětí, pro jejich sociálně zdravé chování i jako předpoklad pro vytvoření odpovědného postoje k životnímu prostředí. Děti jsou pozornější, lépe se soustředí, snáze komunikují, jsou lépe naladěny a mají větší motivaci k učení. „Při učení venku je přítomna hmatatelná znalost, kterou je velmi těžké popsat, jako prožitek při žahnutí kopřivy, chuť ostružin nebo živá ještěrka, která je stokrát zajímavější než na obrázku.“