2. 4. dopravní výchova pro žáky 3., 4. a 5. ročníku

3. 4. zápis do 1. ročníku ZŠ

11. 4. preventivní program Jak předejít šikaně – vstupné 50 Kč

11. 4. environmentální program pro ŠD – malování vajíček – vstupné 50 Kč

13. 4. Vítání jara

18. 4. Velikonoční prázdniny

26. 4. okresní soutěž mladých cyklistů pro žáky 4. a 5. ročníku v Tachově