• Vyhodnocení sběru kaštanů
  • 21. 11. výroční schůze SRPDŠ od 17.00 hodin v jídelně a následně třídní schůzky ve třídách😃
  • 22. 11. ukončení plaveckého výcviku
  • 26. 11. změna rozvrhu (vracíme se k rozvrhu platnému před plaveckým výcvikem)
  • H.F.