Žáci budou za druhé pololetí školního roku 2019/2020 hodnoceni podle pravidel stanovených Vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou vydalo MŠMT 27. 4. 2020.

V souladu s §1 odst. 1 výše uvedené vyhlášky bude hodnocení vycházet

  1. a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák(yně) měl(a) povinnost řádně docházet do školy, tj. 1. 2. – 10. 3. 2020
  2. b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl(a) žák(yně) pro takové vzdělávání podmínky, nebo podpůrně z podkladů získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v období, kdy žák(yně) nemá povinnost řádně docházet do školy, tj. 25. 5. – 30. 6. 2020
  3. c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku

Vysvědčení za 2. pololetí bude předáno v souladu s § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování, tj. v úterý 30. 6. 2020.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Své osobní věci si ve škole budou moci žáci nebo zákonní zástupci vyzvednout ve dnech 25. – 26. 6. 2020 mezi 16.00 a 17.00 hodinou v prostoru šaten. Zároveň v tento den přinesou do školy zapůjčené učebnice a knihy (2. ročník Bajky, 3., 4., 5. ročník učebnice angličtiny a matematiky). Pracovní sešity žákům zůstávají.

 

V Halži, 5. 6. 2020                                                    Mgr. Hana Fukalová, ředitelka školy

Vyhláška č. 211/2020 Sb. ZDE