Od 12. 4. 2021 bude obnoven provoz ZŠ a MŠ Halže v souladu s Informací MŠMT a opatřením Ministerstva zdravotnictví, které v úplném znění najdete ZDE.

Provoz bude zabezpečen v souladu s aktualizovaným Manuálem provozu škol a školských zařízení.

Dětem a žákům bude umožněna přítomnost na vzdělávání za podmínek uvedených v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků.

Vzhledem k testování počítejte s 15-ti minutovou rezervou při příchodu do školy, během které bude nutné vyčkat na výsledek testu.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve středu.

Škola bude při testování postupovat podle Manuálu COVID-19

Provozní doba MŠ i ŠD zůstává stejná jako za běžného provozu.

Návod na provedení testu najdete na  odkazu  nebo ZDE

V případě výskytu příznaků onemocnění tak, jak je uvedeno v seznamu, doporučujeme dítě do školy vůbec neposílat, nevodit.

Při pobytu v ZŠ je nutná ochrana dýchacích cest respirátorem nebo zdravotnickou obličejovou maskou podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – úplné znění ZDE

Diagram postupů testování

Leták k testování pro rodiče a pro žáky.

 

Mgr. H. Fukalová