1.září – pondělí

v 8.00 slavnostní zahájení před budovou školy, kde se sejdou všechny třídy.

Od 8.30 proběhne na zahradě školy divadelní představení Divadlo z bedny (představení bude venku, dobře se oblékněte :))

Po představení (přibližně 9.15) budou děti moci odcházet domů, pouze prvňáčci se přesunou s paní učitelkou a svým doprovodem do třídy.

 

2. září – středa    

vyučování  podle rozvrhu do 11.50,  1. ročník do 10.00

3. září – čtvrtek  

vyučování  podle rozvrhu do 11.50,  1. ročník do 10.55

4. září – pátek 

vyučování  podle rozvrhu do 11.50 všechny ročníky