Čtvrtek   1. 9. 2022                     v 8.00 slavnostní zahájení před budovou školy všechny třídy

od 8.30 divadelní představení Divadlo z bedny

Po skončení divadelního představení odchází žáci domů v doprovdu rodičů nebo na písemné sdělení, ktré předají třídní učitelce. Bez doprovodu nebo písemného sdělení zůstávají ve ŠD.

Zájemci o obědy se nahlásí vedoucí ŠJ paní R. Plecháčové.

1. ročník – TU P. Dokoupilová

2. a 3. ročník – TU J. Petrová

4. a 5. ročník – TU H. Fukalová

Pátek 2. 9. 2022                          vyučování podle rozvrhu do 11.50, 1. ročník do 10.00, pak ŠD

Od pondělí 5. 9. 2022 se budou všechny třídy vyučovat podle rozvrhu hodin  podle rozvrhu.

S přáním úspěšného školního roku všem Hana Fukalová